CDER spreekt over de toekomst van stadsverwarming en de ontwikkeling van een windmolenpark

0
42

CDER informeert haar leden en alle geïnteresseerden bewoners van de Reeshof over de laatste ontwikkelingen rondom de stadsverwarming en over de coöperatieve ontwikkeling van een windmolenpark op dinsdagavond 26 januari vanaf 20:00 uur in wijkcentrum Heyhoef.

De toekomst van de stadsverwarming is nog erg onzeker. De Amercentrale gaat sluiten en de huidige warmteleverancier Ennatuurlijk is daarom op zoek naar alternatieve warmtebronnen voor de stadsverwarming.Ennatuurlijk heeft daartoe onlangs een “Stakeholdersmeeting” gehouden waaraan ook enkele afgevaardigden van CDER hebben deelgenomen. Reeshofbewoners zullen op deze CDER-avond worden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen m.b.t. dit onderwerp en de overwegingen en bedenkingen van CDER daarbij.

Ook zal aandacht besteed worden aan T-Wind. T-wind ontwikkelt een windmolenpark op en rond de Spinder. Deze ontwikkeling is erop gericht een windmolenpark te realiseren waarin burgers kunnen participeren. CDER heeft mede aan de basis gestaan van windcoöperatie T-Wind en is daar zeer actief bij betrokken. Tijdens deze CDER-avond wordt informatie verstrekt over de stand van zaken van dit project dat inmiddels steeds concretere vormen aanneemt.