Bijenlint Bels Lijntje op Natuurmarkt Piushaven in Tilburg

0
77

Tijdens de Natuurmarkt in de Piushaven op zondag 31 mei 2015presenteren zich de initiatiefnemers van het Bijenlint Bels Lijntje.De prijswinnaars van Vitaal Leisure Landschap – Regio Hart van Brabant 2014 werken aan het langste grensoverschrijdende bijenlint van Europa. De eerste voedselveldjes voor bijen, hommels en andere bestuivende insecten zijn ingezaaid.

Het Bels Lijntje is een 33 km. lange, unieke ecologischeverbindingszone tussen Tilburg en Turnhout. Al bijna 25 jaaris het Bels Lijntje een fietspad, dat als een groene corridor door het grenslandschap meandert. Bloemen, struiken en bomen langshet fietspad voorzien onvoldoende in stuifmeel en nectarvoor bijen en bestuivende insecten. In Nederland gaat hetde laatste jaren niet zo goed met de bij. De bijensterfte istoegenomen tot 20%.

Met het verbeteren van de biodiversiteit door het creëren van veldjes zgn. stapstenen metbloemen, struiken en bomen die een rijke dracht hebben aan stuifmeel en nectar, lossenwe het probleem van het voedselaanbod voorbijen en bestuivende insecten op. De veldjes zijn ingezaaid met Brabantse boekweit, lupine en bloemmengsels die de komende maanden veel voedsel leveren aan vele bestuivende insecten. Tegelijkertijd geven we het fietspad volop fleur en kleur in alle seizoenen. En daarmee een aantrekkelijker landschap voor fietser en recreant.

In voorjaar 2015 zijn voedselveldjes ingezaaid bij Zwartvenseweg, en kruisingGenderbaan/Bels Lijntje achter de Blaak, Tilburg.Bij Familie van Roessel van Koeienbedrijf De Regte Heijdenin Rielis het oude streekrasBrabantse Grijze Zandboekweit. Dit streekras wordt weer in zijn oude glorie hersteld.De komende maanden gaan de initiatiefnemers in gesprek met andere gemeenten en organisaties langs het Bels Lijntje zodat in het najaar bollen geplant kunnen worden en nog meer voedselveldjes in 2016.

Bezoekers aan de Natuurmarkt kunnen bij de kraam van Bijenlint Bels Lijntje zelf aan de slag. Er liggen materialen klaar voor kinderen en volwassenen om hun eigen bijenhotel te bouwen. Veel informatie is beschikbaar over het inzaaien van bloemrijke zaadmengsels in voor- en achtertuin. Een imker is aanwezig om meer te weten te komen over het houden van bijen. Een mooie aanleiding om een bezoekje bij hem te regelen.

Het project Bijenlint Bels Lijntje is een initiatief van Coöperatie Bels Lijntje, Gemeente Tilburg, Beezzzz stadsimker, Studio Macaluso, Stichting Food4Bees, Stichting Korensla, Koeienbedrijf De Regte Heijden, Tilburgse Waterleiding Maatschappij.

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door Regio Hart van Brabant – Vitaal Leisure Landschap, Stadse Boeren Tilburg.

Meer info: http://www.belslijntje.com/bijenlint-2015/