Beplantingsplan Witbrant-Oost Reeshof

0
62

Laatste werkzaamheden november en december 2020
In de bewonersbrief van 10 februari 2020 heeft de gemeente u geïnformeerd over de 69 bomen die vervangen gaan worden in uw wijk. De bomen zijn dood, hebben een lage toekomstverwachting of veroorzaken mogelijk schade aan tuinen en trottoirs. In februari zijn er al 42 bomen gekapt. De rest van de bomen zou de gemeente in het derde kwartaal van 2020 verwijderen. De bomen zouden eind 2020 vervangen worden.
Aangepaste planning
Tijdens het plannen van de kap- en plantwerkzaamheden is besloten om deze werkzaamheden gelijktijdig uit te laten voeren. De reden hiervoor is dat er kabels verlegd moeten worden om ervoor te kunnen zorgen dat de nieuwe bomen een plek hebben waar ze goed kunnen groeien. Door het nemen van ondergrondse maatregelen gaat de gemeente ervan uit dat de nieuwe bomen geen schade veroorzaken. Om de overlast voor
omwonenden zoveel mogelijk te beperken worden deze werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd in november/december. Ook de boomstronken en de wortels van de al verwijderde bomen worden dan verwijderd. Het verwijderen van de boomwortels gebeurt tot aan de perceelgrens.

Uitgangspunt is dat de verwijderde bomen 1 op 1 worden vervangen door nieuwe bomen. Hierbij houdt de gemeente rekening met de kabels en leidingen die in de grond aanwezig zijn. Voor de start van de werkzaamheden ontvangt u een nieuwe bewonersbrief met meer informatie over de werkzaamheden.

Uitgewerkt beplantingsplan
De nieuwe bomen moeten passen binnen de architectonische visie op de wijk en tegen de veranderende weersomstandigheden kunnen (klimaatadaptatie). Er worden bomen gekozen die zoveel mogelijk bijdragen aan het aantrekken van vlinders, insecten en vogels (vergroten biodiversiteit).

Meer informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Anouk Bedaux van de gemeente. Zij is tijdens werkdagen
bereikbaar via het telefoonnummer 013 542 97 24 en per e-mail anouk.bedaux@tilburg.nl.