Aanleg snelfietsroute F58 van Tilburg naar Breda / 60 bomen er uit 103 nieuwe bomen terug

0
1075
Reeshofdijk 2019

De gemeente Tilburg gaat een snelfietsroute aanleggen van Tilburg naar Breda. Snelfietsroutes zijn een vrij nieuw fenomeen in het Nederlandse straatbeeld. Het worden ook wel ‘doorfietsroutes’ genoemd, omdat fietsers comfortabele, bredere fietspaden of fietsstraten krijgen en vaker voorrang krijgen.

De snelfietsroute F58 loopt via de volgende straten: Beelaerts van Bloklandstraat, Kwekerijpad, Vijverpad, Reeshofdijk, Kalenbergpad, Kasterenlaan, Campenhoefdreef, Oostburgstraat, Oostburgpad en het Schaijkpad . Deze route is naar verwachting eind 2021 klaar.

De nieuwe snelfietsroute naar Breda is breder dan de normale fietspaden in de stad. De omgeving rondom het fietspad wordt groener en er staat maar één verkeerslicht op de route! Waar het Schaijkpad aansluit op de Dalemdreef komt een nieuwe rotonde en de hele route wordt voorzien van comfortabel vlak asfalt. Met 150 nieuwe lantaarnpalen naast de route ben je ook ’s avonds veilig onderweg.

Bomen

De gemeente wil zoveel mogelijk bomen behouden. Daarom is er op aantal locaties voor gekozen om het fietspad smaller aan te leggen en zo waardevolle bomen (waaronder een monumentale boom) te behouden. Dit is echter niet overal mogelijk. Daarom gaat de gemeente over een traject van ongeveer 7,5 kilometer 60 bomen vervangen. In totaal komen hier 103 nieuwe bomen voor terug (zie achterkant brief). Het gaat om ongeveer 17 verschillende boomsoorten, zodat er voldoende diversiteit is. De nieuwe bomen krijgen voldoende groeiruimte, zodat ze hier vele jaren kunnen blijven staan.

De gemeente heeft inmiddels een omgevingsvergunning voor het kappen van deze bomen aangevraagd. Deze kunt u vinden op www.overheid.nl en via de gratis app Over uw buurt. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen zes weken na publicatie van dit besluit digitaal bezwaar maken via www.tilburg.nl (zoekterm: bezwaar). U heeft hiervoor uw DigiD nodig. U kunt uw bezwaar ook schriftelijk indienen via:
Gemeente Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg.

Planning

De verwachting is dat de werkzaamheden aan de snelfietsroute eind februari starten.
De werkzaamheden beginnen aan het Schaijkpad en eindigen rondom de Beelaerts van Bloklandstraat. Zodra de planning definitief is, ontvangt u van de aannemer een brief met meer informatie.

Meer informatie

Meer informatie over de snelfietsroute F58 vindt u op www.eenfijnebuurt.nl/snelfietsroute-f58. Via de site kunt u ook uw vragen stellen en uw reactie doorgeven.

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief en bent u niet digitaal, dan kunt u contact opnemen met Jeanine Dik van de gemeente. Zij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via het telefoonnummer 013 –542 8860.

Schaijkpad

Schaijkpad
te verwijderen: aantal aan te planten aantal
Betula pubescens (zachte berk) 6 Fraxinus excelsior (es) 1
Populus canescens De Moffart (grauwe abeel) 4 Betula pubescens (zachte berk) 6
Quercus cerris (moseik) 1
Robinia pseudoacacia ‘Pyramidalis’ (witte/valse acacia) 2
Prunus padus (vogelkers) 5
Populus canescens De Moffart (grauwe abeel) 4
Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes) 7
Acer campestre (veldesdoorn) 4
Dongewijkdreef
te verwijderen aantal aan te planten aantal
Quercus robur (zomereik) 4 Acer campestre (veldesdoorn) 1
Prunus padus (vogelkers) 2
Quercus cerris (moseik) 1
Campenhoefdreef
te verwijderen aantal aan te planten aantal
Populus nigra Italica (Italiaanse populier) 6 Betula pendula (mst) (ruwe berk) 3
Quercus palustris (moeraseik) 1 Acer pseudoplatanus (esdoorn) 2
Fagus sylvatica (beuk) 3
Magnolia ‘Susan’ (mst) (beverboom) 5
Prunus padus (vogelkers) 6
Betula pubescens (zachte berk) 4
Fraxinus excelsior (es) 1
Acer campestre (veldesdoorn) 3
Kasterenlaan
te verwijderen aantal aan te planten aantal
Acer saccharinum Elegant (zilveresdoorn) 3
Quercus robur (zomereik) 1
Acer platanoides Schwedleri (noorse esdoorn) 3
Kalenbergpad
te verwijderen aantal aan te planten aantal
Betula pendula (ruwe berk) 2
Reeshofdijk
te verwijderen aantal aan te planten aantal
Pinus sylvestris (grove den) 3 Fagus sylvatica (beuk) 29
Quercus robur (zomereik) 3 Betula pubescens (zachte berk) 2
Betula pendula (ruwe berk) 2