Disclaimer

De informatie op Focus op Reeshof is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Reeshof en de regio. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Focus op Reeshof kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Focus op Reeshof geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Auteursrecht

De website Focus op Reeshof is eigendom van S4i. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan Focus op Reeshof of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Focus op Reeshof. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Focus op Reeshof worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Privacy

Focus op Reeshof respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door Focus op Reeshof tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door Focus op Reeshof aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker.

Focus op Reeshof behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goedkeuring en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.
Tevens behoudt Focus op Reeshof zich het recht om geplaatste advertenties in Vraag en Aanbod te verwijderen indien seksueel getinte of commerciële advertenties geplaatst worden.